Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2012 – Donati / ECB

(Zaak F-63/09)1

(Openbare dienst – Personeel van de ECB – Klacht wegens psychisch geweld – Administratief onderzoek – Toegang tot onderzoeksdossier – Toezending van dossier aan in klacht aan de kaak gestelde personen – Geheimhoudingsplicht – Eerbiediging van rechten van verdediging)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paola Donati (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: F. Feyerbacher en N. Urban, gemachtigden, B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst – Nietigverklaring van het besluit van de ECB om geen gevolg te geven aan de beweringen van psychisch geweld dat verzoekster zou hebben ondervonden alsmede vordering tot vergoeding van de immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Donati draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Centrale Bank.

____________

____________

1 PB C 205 van 29/08/2009, blz. 50.