Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2012 – Donati/BCE

(Cauza F-63/09)1

(Funcție publică – Personalul BCE – Plângere pentru hărțuire morală – Anchetă administrativă – Acces la dosarul anchetei – Transmitere a dosarului persoanelor acuzate în plângere – Obligație de confidențialitate – Respectarea dreptului la apărare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Paola Donati (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: F. Feyerbacher și N. Urban, agenți, B. Wägenbaur, avocat)ObiectulFuncţie publică – Anularea deciziei BCE de a nu investiga afirmaţiile privind o pretinsă hărţuire morală suferită de reclamantă, precum și repararea prejudiciului moral suferitDispozitivulRespinge acțiunea.Doamna Donati suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Banca Centrală Europeană.