Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 23. november 2012 – Vacarescu mod Kommissionen

(Sag F-122/11)

(Personalesag – for sent anlagt søgsmål – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Dragos-Lucian Vacarescu (Bruxelles, Belgien) (ved advokat R.-C. Radu)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Personale – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren de dagpenge, som han havde ret til i henhold til artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i bilag VII til vedtægten.

Konklusion

Sagen afvises.

Dragos-Lucian Vacarescu bærer sine egne omkostninger.