Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 23. novembri 2012. aasta määrus – Vacarescu versus komisjon

(Kohtuasi F-122/11)

(Avalik teenistus – Hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Dragos-Lucian Vacarescu (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat R.-C. Radu)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada komisjoni otsus mitte maksta hagejale päevaraha, mille saamise õigus oleks tal olnud personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõike 2 teise lõigu alusel.

Resolutsioon

Jätta hagi läbi vaatamata.

Jätta M. Vacarescu kohtukulud tema enda kanda.