Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 23. novembra 2012 – Vacarescu proti Komisiji

(Zadeva F-122/11)

(Javni uslužbenci – Prepoznost – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Dragos-Lucian Vacarescu (Bruselj, Belgija) (zastopnik: R.-C. Radu, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti Komisijine odločbe, da se tožeči stranki ne dodeli dnevnic, do katerih naj bi bila upravičena na podlagi člena 10(2), drugi pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom.Izrek1.    Tožba se zavrne.2.    D.-L. Vacarescuju se naloži plačilo stroškov.