Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 12 декември 2012 г. — Chatzidoukakis/Комисия

(Дело F-55/11)1

Език на производството: гръцки

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 252, 27.8.11 г., стр. 56.