Language of document :

2012 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Chatzidoukakis prieš Komisiją

(Byla F-55/11)1

Proceso kalba: graikų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 252, 2011 8 27, p. 56.