Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 december 2012 – Chatzidoukakis / Commissie

(Zaak F-55/11)1

Procestaal: Grieks

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1    PB C 252 van 27/08/11, blz. 56.