Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2012 – Ntouvas mod ECDC

(Sag F-107/11) 1

(Personalesag – kontraktansat – bedømmelsesrapport 2010 – påstand om annullation af bedømmelsesrapport)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Sverige) (ved advokat E. Mylonas)

Sagsøgt: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (ved R. Trott, som befuldmægtiget, og advokat D. Waelbroeck)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2010

Konklusion

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) frifindes.

Ioannis Ntouvas bærr sine egne omkostninger og betaler ECDC’s omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 25 af 28.1.2012.