Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2012 – Ntouvas v. ECDC

(Asia F-107/11)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Vuoden 2010 arviointikierros – Arviointikertomuksen kumoamista koskeva vaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Ruotsi) (edustaja: asianajaja E. Mylonas)

Vastaaja: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC) (asiamies: R. Trott, avustajanaan asianajaja D. Waelbroeck)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kantajasta ajanjaksolta 1.1–31.12.2010 laaditun arviointikertomuksen kumoamiseksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Ioannis Ntouvas vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 25, 28.1.2012, s. 69.