Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2012 – Ntouvas / ECDC

(Zaak F-107/11)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant – Beoordelingsjaar 2010 – Verzoek om nietigverklaring van beoordelingsrapport)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Zweden) (vertegenwoordiger: E. Mylonas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (vertegenwoordigers: R. Trott, gemachtigde, D. Waelbroeck, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Ntouvas draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding.

____________

____________

1 PB C 25 van 28/01/2012, blz. 69.