Language of document :

Personaldomstolens dom av den den 11 december 2012 – Ntouvas mot ECDC

(Mål F-107/11)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställd – Utvärderingsrapporten för år 2010 – Talan om ogiltigförklaring av utvärderingsrapporten)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Sverige) (ombud: advokaten E. Mylonas)

Svarande: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (ombud: R. Trott och advokaten D. Waelbroeck)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av sökandens utvärderingsrapport för perioden 1 januari–31 december 2010.

Domslut

Talan ogillas.

Ioannis Ntouvas ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar har åsamkats.

____________

____________

(1 ) EUT C 25, av den 28.1.2012, s. 29.