Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 3. prosince 2012 – BT v. Komise

(Věc F-45/12)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Neobnovení smlouvy – Nedostatečně odůvodněná žaloba – Zjevně nepřípustná žaloba“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: BT (Bukurešť, Rumunsko) (zástupce: N. Visan, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí Komise neobnovit žalobkyni smlouvu smluvního zaměstnanceVýrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.BT ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.