Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 3 decembrie 2012 – BT/Comisia

(Cauza F-45/12)1

(Funcție publică – Agent contractual – Neprelungire a contractului – Acțiune insuficient motivată – Acțiune vădit inadmisibilă)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: BT (București, România) (reprezentant: N. Visan, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu prelungi contractul de agent contractual al reclamanteiDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.BT suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.