Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 3. decembra 2012 – BT proti Komisiji

(Zadeva F-45/12)1

(Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenec – Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi – Nezadostno obrazložena tožba – Očitno nedopustna tožba)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BT (Bukarešta, Romunija) (zastopnik: N. Visan, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, da se tožeči stranki ne podaljša pogodba pogodbenega uslužbenca Izrek1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.2.    BT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.