Language of document :

2012 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Goddijn prieš Europolą

(Byla F-106/12)

Proceso kalba: olandų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.