Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 december 2012 – Goddijn / Europol

(Zaak F-106/12)

Procestaal: Nederlands

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________