Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.12.2012 – BA v. komissio

(Asia F-29/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/147/09 – Varallaololuettelon laatiminen sellaisten hallintovirkamiesten palvelukseen ottamiseksi, jotka ovat Romanian kansalaisia – Romanian virallisen kielen perusteellinen taito – Romanian unkarinkielinen vähemmistö – Päätös olla hyväksymättä hakijaa suulliseen kokeeseen – Yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet – Soveltamisala)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BA (Wezembeek-Oppem, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal, sitten asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers ja P. Pecho, sitten B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kilpailun EPSO/AD/147/09-RO valintalautakunnan sen päätöksen kumoamisesta, jolla evättiin kantajan oikeus osallistua kilpailun suulliseen kokeeseen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 173, 11.6.2011, s. 16.