Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 decembrie 2012 – BA/Comisia

(Cauza F-29/11)1

(Funcție publică – Concurs general – Anunț de concurs EPSO/AD/147/09 – Constituirea unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori de cetățenie română – Cunoaștere aprofundată a limbii oficiale a României – Minoritatea de limbă maghiară din România – Neadmitere la proba orală – Principiile egalității de tratament și nediscriminării - Conținut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BA (Wezembeek-Oppem, Belgia) (reprezentanți: inițial S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați, ulterior S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial B. Eggers și P. Pecho, agenți, ulterior B. Eggers, agent)ObiectulFuncție publică – Cerere de anulare a deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/147/09-RO de a nu îl admite pe reclamant la proba orală a concursului DispozitivulRespinge acțiunea.BA suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.