Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 17 iulie 2012 – BG/Ombudsmanul European

(Cauza F-54/11)1

(Funcție publică – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Eliberare din funcție – Efectuarea unei anchete preliminare de către instanțele penale naționale la momentul adoptării deciziei de eliberare din funcție – Egalitate de tratament între bărbați și femei – Interdicția concedierii unei lucrătoare gravide în perioada cuprinsă între începutul sarcinii și terminarea concediului de maternitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: BG (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârât: Ombudsmanul European (reprezentanți: J. Sant’Anna, agent, D. Waelbroeck și A. Duron, avocați)

Obiectul

Funcție publică – Cerere având ca obiect anularea deciziei de a aplica reclamantei sancțiunea eliberării din funcție fără pierderea drepturilor de pensie. În consecință, în principal, cerere de reintegrare a reclamantei în postul său și, în subsidiar, cerere de acordare a unei sume corespunzătoare remunerației pe care reclamanta ar fi primit-o între data la care a devenit efectivă eliberarea din funcție și cea la care va împlini vârsta de pensionare. În orice caz, cerere de acordare a unei sume pentru prejudiciul moral suferitDispozitivulRespinge acțiunea formulată de BG.BG suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Ombudsmanul European.