Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. září 2012 – Cuallado Martorell v. Komise

(Věc F-96/09)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nepřipuštění k ústní zkoušce z důvodu výsledků získaných v písemných zkouškách – Žádosti o přezkoumání – Zvláštní právo uchazečů na přístup k určitým informacím, jež se jich týkají – Účel a rozsah – Právo na přístup k opraveným písemným zkouškám – Neexistence“

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Německo) (zástupce: M. Díez Lorenzo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Veřejná služba – Žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí nepřipustit žalobce k ústním zkouškám ve výběrovém řízení EPSO/AD/130/08 a odepřít mu přístup k opraveným písemným zkouškám a ke zrušení se zpětnou účinností seznamu úspěšných uchazečů zveřejněného na základě zkoušek výběrového řízení.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evou Cuallado Martorell.