Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 18. septembri 2012. aasta otsus – Cuallado Martorell versus komisjon

(kohtuasi F-96/09)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Avaliku konkursi suulisele katsele mittelubamine kirjalikelt katsetelt saadud tulemuste tõttu – Uuesti läbivaatamise taotlused – Kandidaatide spetsiifiline õigus tutvuda neid puudutava teatava teabega – Ese ja ulatus – Õigus tutvuda parandatud kirjalike töödega – Puudumine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Díez Lorenzo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja J. Baquero Cruz)

Ese

Avalik teenistus – Hagi, milles palutakse esiteks tühistada otsus mitte lubada hagejat avaliku konkursi EPSO/AD/130/08 suulistele katsetele ja keelduda andmast võimalus tutvuda parandatud kirjalike töödega ning teiseks tühistada tagasiulatuvalt katsete järel avaldatud reservnimekiri.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista E. Cuallado Martorelli kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab enda kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 148, 5.6.2010, lk 54.