Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.9.2012 – Cuallado Martorell v. komissio

(Asia F-96/09)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Päätös olla hyväksymättä hakijaa suullisiin kokeisiin kirjallisissa kokeissa saatujen tulosten perusteella – Uudelleenkäsittelyä koskevat vaatimukset – Hakijoiden erityinen oikeus saada tutustua tiettyihin heitä koskeviin tietoihin – Kohde ja laajuus – Oikeutta saada tutustua korjattuihin kirjallisiin kokeisiin ei ole)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Saksa) (edustaja: asianajaja M. Díez Lorenzo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Kanne, jossa vaaditaan yhtäältä kumoamaan päätös olla hyväksymättä kantajaa avoimen kilpailun EPSO/AD/130/08 suullisiin kokeisiin ja olla antamatta hänelle oikeutta tutustua korjattuihin kirjallisiin kokeisiin, ja toisaalta kumoamaan kilpailun kokeiden johdosta julkaistu varallaololuettelo taannehtivin vaikutuksin.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Eva Cuallado Martorellin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 148, 5.6.2010, s. 54.