Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 18. septembra spriedums – Cuallado Martorell/Komisija

(lieta F-96/09) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Nepielaišana pie mutiskā pārbaudījuma kārtošanas pēc rakstveida pārbaudījumu rezultātiem – Pārskatīšanas lūgumi – Kandidātu īpašās tiesības piekļūt noteikta veida informācijai par viņiem – Priekšmets un piemērojamība – Tiesības piekļūt izlabotiem rakstveida pārbaudījumiem – Neesamība

Tiesvedības valoda spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eva Cuallado Martorell (Augsburga, Vācija) (pārstāvis M. Díez Lorenzo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji B. Eggers un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Civildienests – Prasība, pirmkārt, atcelt lēmumu nepielaist prasītāju pie vispārējā konkursa EPSO/AD/130/08 mutvārdu pārbaudījuma kārtošanas un atteikt viņai pieeju izlabotajiem rakstveida pārbaudījumiem, un, otrkārt, ar atpakaļejošu spēku atcelt pēc konkursa pārbaudījumiem publicēto rezerves sarakstuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Cuallado Martorell tiesāšanās izdevumus.