Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 18 september 2012 – Cuallado Martorell mot kommissionen

(Mål F-96/09)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Nekad tillträde till det muntliga provet till följd av resultaten på de skriftliga delproven – Begäran om omprövning – Specifik rätt för sökandena att få tillgång till vissa uppgifter om dem själva – Syfte och räckvidd – Rätt att få tillgång till de rättade skriftliga delproven – Föreligger inte)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Tyskland) (ombud: advokaten Díez Lorenzo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och J. Baquero Cruz)

Saken

Personalmål – Dels yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att inte ge sökanden vare sig tillträde till de muntliga proven i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/130/08 eller tillgång till de rättade skriftliga delproven, dels yrkande om ogiltigförklaring med retroaktiv verkan av den reservlista som offentliggjordes efter uttagningsproven

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Eva Cuallado Martorells rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 148, s. 54, 5.6.2010.