Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.12.2012 – Vienne v. parlamentti

(Asia F-97/11)1

(Henkilöstö – Palkkajärjestely – Perheavustukset – Kotitalouslisä – Kotitalouslisäoikeuden päättyminen – Avioliiton purkautuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Philippe Vienne (Moutfort, Luxemburg) (edustajat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: M. Ecker ja S. Alves)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Parlamentin päätöksen, joka koskee sitä päivää, josta lukien siviilisäädyn muutos otetaan huomioon kotitalouslisän poistamisessa sellaisen siviilituomion johdosta, jolla kantajalle on myönnetty avioero, kumoamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Philippe Vienne vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 347, 26.11.2011, s. 47.