Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 11. decembra spriedums – Vienne/Parlaments

(lieta F-97/11) 1

Civildienests – Atalgojuma sistēma – Ģimenes pabalsti – Apgādnieka pabalsts – Tiesību uz apgādnieka pabalstu izbeigšanās – Laulības šķiršana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Vienne (Moutfort, Luksemburga) (pārstāvji P. Nelissen Grade un G. Leblanc, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji M. Ecker un S. Alves)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Parlamenta lēmumu attiecībā uz datumu, kad notiek civilstāvokļa maiņa, kas jāņem vērā, pārtraucot izmaksāt apgādnieka pabalstu pēc sprieduma civillietā, ar kuru pasludināta prasītāja laulības šķiršanaRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;P. Vienne sedz savus un atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.