Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-11 ta’ Diċembru 2012 – Vienna vs Il-Parlament

(Kawża F-97/11) 1

(Servizz pubbliku – Skema ta’ ħlas – Allowances tal-familji – Allowance tad-dar – Tmiem tad-dritt tal-allowance tad-dar – Xoljiment taż-żwieġ)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Philippe Vienne (Moutfort, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: P. Nelissen Grade u G. Leblanc, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: M. Ecker u S. Alves, aġenti)

Suġġett

Servizz Pubbliku - Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament fir-rigward tad-data effettiva tal-bdil tal-istat ċivili li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni għat-tneħħija tal-allowance tad-dar wara deċiżjoni ċivili li ddikjarat id-divorzju tar rikorrent.Dispożittiv 1)    Ir-rikors huwa miċħud.2)    P. Vienne għandu jbati, minbarra l-ispejjeż tiegħu stess, l-ispejjeż tal-Parlament Ewropew.