Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 december 2012 – Vienne mot parlamentet

(Mål F-97/11)(1 )

(Personalmål – Löneförmåner – Familjetillägg – Hushållstillägg – Indragning av hushållstillägg – Äktenskapsskillnad)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Vienne (Moutfort, Luxemburg) (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och S. Alves)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut beträffande när en ändring av ett civilstånd ska börja gälla, vilket ska beaktas vid den indragning av hushållstillägget som följer av ett avgörande från allmän domstol om äktenskapsskillnad för sökanden.

Domslut

Talan ogillas.

Philippe Vienne ska bära sina rättegångskostnader och ersätta parlamentets rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 347, 26.11.2011, s. 47.