Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2012 – Mata Blanco v. Komise

(Věc F-65/12)1

„Veřejná služba – Vnitřní výběrové řízení COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Boj proti podvodům – Pravomoci rozdělené mezi EPSO a výběrovou komisi – Přijímací testy pod dohledem výběrové komise – Ústní zkouška – Porušení oznámení o výběrovém řízení – Rozdíly v hodnocení – Kritéria hodnocení – Rovné zacházení s uchazeči– Zjevně nesprávné posouzení – Zásady transparentnosti a řádné správy – Povinnost (uvést) odůvodnění“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José Manuel Mata Blanco (Brusel, Belgie) (zástupkyně: L. Levi a A Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Eggers a P. Pecho, zmocněnci, poté B. Eggers, zmocněnkyně)Předmět věciVeřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí EPSO nezapsat žalobce na seznam kandidátů v rámci vnitřního výběrového řízení „KOM/INT/OLAF/09/AD10 – Administrátoři specializovaní v boji proti podvodům“, jakož i zrušení seznamu kandidátů a všech rozhodnutí přijatých na jeho základěVýrok rozsudkuŽaloba se zamítá.José Manuel Mata Blanco ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.