Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 maart 2012 – BE / Commissie

(Zaak F-49/11)1

Procestaal: Engels

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1    PB C 186 van 25/06/2011, blz. 36.