Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 8 mars 2012 – BE mot Kommissionen

(Mål F-49/11)(1 )

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 186, 25.6.2011, s. 36.