Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresný súd vo Svidníku (Slovaška republika) 19. oktobra 2012 - Pohotovosť, s.r.o. proti Miroslavu Vašuti

(Zadeva C-470/12)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd vo Svidníku

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pohotovosť, s.r.o.

Tožena stranka: Miroslav Vašuta

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člene 6(1), 7(1) in 8 Direktive Sveta 93/13/EGS [z dne 5. aprila 1993] o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah ter člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s členom 38 te listine razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni določbi, kot je člen 37(1) in (3) zakonika o izvršbi, ki združenju za varstvo pravic potrošnikov ne dopušča intervencije v izvršilnem postopku?

Če je odgovor na prvo vprašanje, da navedena zakonska določba ni v nasprotju s pravom [Unije], ali je treba določbe iz člena 37(1) in (3) zakonika o izvršbi razlagati tako, da ne nasprotujejo temu, da nacionalno sodišče na podlagi členov 6(1), 7(1) in 8 [navedene direktive] združenju za varstvo pravic potrošnikov prizna položaj intervenienta v izvršilnem postopku?

____________

1 - UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.