Language of document :

Žaloba podaná dne 13. prosince 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-151/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byl zamítnut nárok žalobce na příspěvek za práci v zahraničí.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí PMO ze dne 6. března 2012, kterým byla zamítnut nárok žalobce na příspěvek za práci v zahraničí v souladu s článkem 4 přílohy VII služebního řádu;v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 31. srpna 2012;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.