Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 13. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-151/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru prasītājam liedz saņemt ekspatriācijas pabalstu, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Individuālo tiesību pārvaldes un maksājumu biroja 2012. gada 6. marta lēmumu, ar kuru prasītājam atsakās piešķirt ekspatriācijas pabalstu atbilstīgi Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pantam;ciktāl nepieciešams, atcelt 2012. gada 31. augusta lēmumu par viņa sūdzības noraidīšanu;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.