Language of document :

Talan väckt den 13 december 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-151/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.­N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om att inte bevilja sökanden utlandstillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet som meddelades av kontoret för löner och individuella ersättningar den 6 mars 2012 om att inte bevilja sökanden utlandstillägg i enlighet med artikel 4 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna,

om det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 31 augusti 2012 om att avslå sökandens klagomål, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.