Language of document :

Žaloba podaná dne 18. prosince 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-153/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Kerger, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá vyplácení příspěvku na domácnost, jakož i pozůstalostního důchodu po partnerce žalobce

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 25. září 2012;

prohlásit za protiprávní a zrušit čl. 1 odst. 2 písm. c) bod iv) přílohy VII služebního řádu z důvodu jeho diskriminační povahy;prohlásit za protiprávní a zrušit čl. 17 první pododstavec přílohy VIII služebního řádu;rozhodnout, že žalobce má nárok na příspěvek na domácnost se zpětným účinkem od 13. prosince 2011, jakož i nárok na vyplácení pozůstalostního důchodu po své partnerce;nařídit jakákoliv jiná vhodná opatření ve věci; uložit Komisi náhradu všech nákladů řízení.