Language of document :

Sag anlagt den 18. december 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-153/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Kerger)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afslag på at yde husstandstillæg samt efterladtepension til sagsøgerens partner

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 25. september 2012.

Det fastslås, at artikel 1, stk. 2, litra c), nr. iv), i bilag VII til vedtægten er ulovlig og skal annulleres som følge af, at den er diskriminerende.

Det fastslås, at artikel 17, stk. 1, i artikel bilag VIII til vedtægten er ulovlig og skal annulleres.

Det fastslås, at sagsøgeren har ret til husstandstillæg med tilbagevirkende kraft fra den 13. december 2011 samt til efterladtepension til sin partner.

Europa-Kommissionen tilpligtes at efterkomme alle på området gældende retsregler.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.