Language of document :

Kanne 18.12.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-153/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Kerger)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evättiin oikeus kotitalouslisään ja perhe-eläkkeeseen hänen kumppaninsa osalta

Vaatimukset

25.9.2012 tehty päätös on kumottava

henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan iv alakohta on todettava lainvastaiseksi ja kumottava, koska se on syrjivä

henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 17 artiklan ensimmäinen kohta on todettava lainvastaiseksi ja kumottava

kantajalla on todettava olevan oikeus kotitalouslisään taannehtivasti 13.12.2011 lähtien ja perhe-eläkkeeseen hänen kumppaninsa osalta

kaikki asiassa sovellettavat velvoitteet on määrättävä täytettäviksi

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.