Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 18. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-153/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Kerger, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru prasītājam liedz saņemt apgādnieka pabalstu, kā arī apgādnieka zaudējuma pensiju par savu partneri, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 25. septembra lēmumu;

atzīt par prettiesisku un atcelt Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) daļu sakarā ar tās diskriminējošo raksturu;atzīt par prettiesisku un atcelt Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. panta 1. punktu;atzīt, ka prasītājam ir tiesības uz apgādnieka pabalstu ar atpakaļejošu spēku no 2011. gada 13. decembra, kā arī saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju par savu partneri;izdot citus tiesību rīkojumus;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.