Language of document :

Žaloba podaná dne 3. prosince 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-147/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků žalobce na starobní důchod nabytých před nástupem do služebního poměru, které uplatňuje nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, zrušit rozhodnutí potvrzující uvedený převod.

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní;

zrušit rozhodnutí ze dne 3. února 2012 o uplatnění parametrů uvedených v obecných prováděcích ustanoveních k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011 na převod nároků na starobní důchod žalobce;v rozsahu, v němž je to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 11. října 2012 potvrzující uvedený převod;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.