Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 3. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-147/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma par pensijas tiesību, kas iegūtas pirms dienesta uzsākšanas, pārnešanu, piemērojot jaunos VĪN par Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu, atcelšana un, ciktāl nepieciešams, lēmuma par šīs pārnešanas apstiprināšanu atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atzīt par prettiesisku 9. pantu Vispārējos īstenošanas noteikumos par Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu;

atcelt 2012. gada 3. februāra lēmumu piemērot parametrus, kas paredzēti 2011. gada 3. marta Vispārējos īstenošanas noteikumos par Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktā, prasītāja pensijas tiesību pārnešanai;ciktāl nepieciešams, atcelt 2012. gada 11. oktobra lēmumu, ar kuru apstiprina šo pārnešanu;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.