Language of document :

Beroep ingesteld op 3 december 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-147/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit betreffende de overdracht van verzoekers vóór zijn indiensttreding verworven pensioenrechten krachtens de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut en, voor zover nodig, van het besluit tot bevestiging van die overdracht

Conclusies van de verzoekende partij

artikel 9 van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut onwettig verklaren;

het besluit van 3 februari 2012 om op de overdracht van verzoekers pensioenrechten de parameters toe te passen zoals bedoeld in de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011, nietig verklaren;

voor zover nodig, het besluit van 11 oktober 2012 tot bevestiging van die overdracht nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.