Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 23. října 2012 – Possanzini v. Frontex

(Věc F-61/11)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Postup týkající se prodloužení smlouvy dočasného zaměstnance – Oznámení informující zaměstnance o negativním stanovisku hodnotitele v souvislosti s prodloužením – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Neexistence – Návrh na zrušení nepříznivých vyjádření k výkonnosti uvedených v ročních hodnotících zprávách – Zjevně nepřípustná žaloba“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobce: Daniele Possanzini (Varšava, Polsko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (zástupci: S. Vuorensola a H. Caniard, zmocněnci, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)Předmět věciVeřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí prodloužit pracovní smlouvu uzavřenou s žalobcem na dobu určitou a zrušení některých částí hodnotících zpráv za období srpem 2006 až prosinec 2009.Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Daniele Possanzini ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie.