Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 23.10.2012 – Possanzini v. Frontex

(Asia F-61/11)1

(Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen uudistamiseen liittyvä menettely – Sopimuksen uudistamista koskevan arvioijan kielteisen lausunnon antaminen toimihenkilölle tiedoksi – Henkilölle vastainen toimi – Ei ole – Vuosittaisiin arviointikertomuksiin sisältyvien suoritukseen liittyvien epäsuotuisten huomautusten kumoamista koskeva vaatimus – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniele Possanzini (Varsova, Puola) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (asiamiehet: S. Vuorensola ja H. Caniard, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota päätös, jolla peruutettiin päätös uudistaa kantajan sopimus väliaikaisen toimihenkilön työsuhteesta, sekä osittain kantajan arviointikertomukset ajanjaksolta elokuu 2006–joulukuu 2009

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Daniele Possanzini vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 226, 30.7.2011, s. 32.