Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 13. november 2012 - Aslihan Nazli Ayalti mod Bundesrepublik Deutschland

(Sag C-513/12)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Aslihan Nazli Ayalti

Sagsøgt: Bundesrepublik Deutschland

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 41, stk. 1, i den i Bruxelles den 23. november 1970 udfærdigede tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, undertegnet i Ankara den 2. september 1963, vedrørende overgangsfasen for associeringen (herefter "tillægsprotokollen") og/eller artikel 13 i Associeringsrådet EØF-Tyrkiets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 (herefter "afgørelse nr. 1/80") til hinder for en ordning i national ret, der først blev indført efter at førnævnte bestemmelser var trådt i kraft, og hvorefter første indrejse for et familiemedlem til en tyrkisk statsborger, der er omfattet af retsstillingen i henhold til artikel 6 i afgørelse nr. 1/80 betinges af, at familiemedlemmet inden indrejsen godtgør at være i stand til at kommunikere på elementært tysk?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende: Er artikel 7, stk. 2, første afsnit, i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring  da til hinder for den nationale ordning, der er beskrevet i spørgsmål 1?

____________

1 - EUT L 251, s. 12.