Language of document :

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tartu Ringkonnakohus Tartu Ringkonnakohus (Εσθονία) στις 3 Ιανουαρίου 2013 - AS Baltic Agro κατά Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Υπόθεση C-3/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική

Αιτούν δικαστήριο

Tartu Ringkonnakohus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύουσα και εκκαλούσα: AS Baltic Agro

Καθής και εφεσίβλητη: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Προδικαστικά ερωτήματα

α)    Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 661/2008 2 του Συμβουλίου να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι ο εισαγωγέας και ο πρώτος ανεξάρτητος πελάτης στην Κοινότητα πρέπει να είναι πάντα το ίδιο πρόσωπο;

β)    Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 661/2008 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με την απόφαση 2008/577 4 της Επιτροπής να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι η απαλλαγή από δασμό αντιντάμπινγκ ισχύει για τον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Κοινότητα μόνον εφόσον αυτός δεν έχει μεταπωλήσει το υποκείμενο σε διασάφηση εμπόρευμα πριν διενεργηθεί η διασάφηση του εμπορεύματος αυτού;

γ)    Πρέπει το άρθρο 66 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ο οποίος έχει θεσπισθεί διά του κανονισμού 2913/92  του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 251 του κανονισμού 2454/93  της Επιτροπής και με τις λοιπές διαδικαστικές διατάξεις που αφορούν τις εκ των υστέρων τροποποιήσεις της τελωνειακής διασάφησης να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι, σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή εμπορεύματος έχει καταχωριστεί λάθος παραλήπτης στη διασάφηση, πρέπει να καθίσταται δυνατή η κατόπιν αιτήσεως ακύρωση της διασάφησης και η διόρθωση της καταχωρίσεως του παραλήπτη ακόμη και μετά τη χορήγηση της άδειας παραλαβής του εμπορεύματος, εφόσον βάσει της ορθής καταχωρίσεως του παραλήπτη θα έπρεπε να εφαρμοσθεί η απαλλαγή από τελωνειακό δασμό την οποία προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 661/2008 του Συμβουλίου, ή πρέπει, υπό αυτές τις συνθήκες, το άρθρο 220, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ο οποίος έχει θεσπισθεί διά του κανονισμού 2913/92 του Συμβουλίου, να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι οι τελωνειακές αρχές δεν δύνανται να προβαίνουν σε εκ των υστέρων βεβαίωση δασμών;

δ)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως και στις δύο περιπτώσεις του τρίτου ερωτήματος, συνάδει με το άρθρο 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με το άρθρο 28, παράγραφος 1, και με το άρθρο 31 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ερμηνεία κατά την οποία το άρθρο 66 του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ο οποίος έχει θεσπισθεί διά του κανονισμού 2913/92, σε συνδυασμό με το άρθρο 251 του κανονισμού 2454/93 της Επιτροπής και με τις λοιπές διαδικαστικές διατάξεις που αφορούν τις εκ των υστέρων τροποποιήσεις της τελωνειακής διασάφησης, δεν επιτρέπουν την κατόπιν αιτήσεως ακύρωση της διασάφησης και τη διόρθωση της καταχωρίσεως του παραλήπτη μετά τη χορήγηση της άδειας παραλαβής του εμπορεύματος, εφόσον βάσει της ορθής καταχωρίσεως του παραλήπτη θα έπρεπε να εφαρμοσθεί η απαλλαγή από τελωνειακό δασμό την οποία προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 661/2008 του Συμβουλίου;

____________

1 - Κανονισμός (ΕΚ) 661/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2008, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας μετά από επανεξέταση ενόψει λήξης ισχύος των μέτρων δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 2, και μερική ενδιάμεση επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 384/96 (EE L 185, σ. 1).

2 - Απόφαση 2008/577/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2008, για αποδοχή της ανάληψης υποχρεώσεων που προτάθηκε σε σχέση με τη διαδικασία αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου, καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας (ΕΕ L 185, σ. 43).

3 - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302, σ. 1).

4 - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (EΕ L 253, σ. 1).