Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 10. ledna 2013 Gérardem Buonem, Jean-Lucem Buonem, Rogerem Del Ponte, Sergem Antoinem Di Rocco, Jeanem Géraldem Lubranem, Jeanem Lubranem, Jeanem Lucienem Lubranem, Fabricem Marinem, Robertem Marinem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 7. listopadu 2012 ve věci T- 574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens a další v. Komise

(Věc C-12/13 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (zástupci: A. Arnaud a P.-O. Koubi-Flotte, avocats)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek ze dne 7. listopadu 2012 ve věci T-574/08,

uložit Unii povinnost, aby jim zaplatila následující částky:

-    pro Gérarda Buona (prvního navrhovatele) a Jeana-Luca Buona (druhého navrhovatele), kteří jednají společně za své lodě GERARD LUC III a IV, se požaduje částka 1 523 588,94 eura,

-    pro Rogera Del Ponte (třetí navrhovatel), který jedná za loď ROGER CHRISTIAN IV, se požaduje částka 1 068 600 eur,

-    pro Serge Antoina Di Rocco (čtvrtý navrhovatel), který jedná za loď ANNE ANTOINE II, se požaduje částka 1 094 800 eur,

-    pro Jeana Géralda Lubrana (pátý navrhovatel), který jedná za loď VILLE D'ARZEW II, se požaduje částka 855 628,20 eura,

-    pro Jeana Lubrana (šestý navrhovatel) a Jeana Luciena Lubrana (sedmý navrhovatel), kteří jednají společně za své lodě GERALD JEAN III a IV, se požaduje částka 1 523 588,94 eura,

-    pro Fabrice Marina (osmý navrhovatel) a Roberta Marina (devátý navrhovatel), kteří jednají společně za svou loď ERIC MARIN, se požaduje částka 865 784,59 eura,

podpůrně vrátit věc zpět Tribunálu k novému rozhodnutí na základě řešení, jež podá Soudní dvůr.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládají navrhovatelé tři důvody.

Navrhovatelé zaprvé vytýkají Tribunálu, že použil nesprávnou kvalifikaci jimi utrpěné škody v rámci žalobního důvodu týkajícího se existence mimosmluvní odpovědnosti za protiprávní akt.

Navrhovatelé zadruhé tvrdí, že Tribunál porušil základní práva zaručená unijním právem, když neprovedl řádné posouzení škody vzniklé individuálně každému z navrhovatelů.

Navrhovatelé zatřetí a podpůrně Tribunálu vytýkají, že na základě obecných zásad společných právním řádům členských států neuznal mimosmluvní odpovědnost za legální akt.

____________