Language of document :

Appel iværksat den 10. januar 2013 af Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin og Robert Marin til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 7. november 2012 i sag T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-12/13 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin og Robert Marin (ved avocats A. Arnaud og P.-O. Koubi-Flotte)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin og Serge Antoine José Perez

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Dom af 7. november 2012 i sag T-574/08 ophæves.

Unionen tilpligtes at betale følgende beløb:

til Gérard Buono (appellant nr. l) og Jean Luc Buono (appellant nr. 2), der handler på vegne af deres fartøjer GERARD LUC III og IV, kræves 1 523 588,94 EUR

til Roger Del Ponte (appellant nr. 3), der handler på vegne af fartøjet ROGER CHRISTIAN IV, kræves 1 068 600 EUR

til Serge Antoine Di Rocco (appellant nr. 4), der handler på vegne af fartøjet ANNE ANTOINE II, kræves 1 094 800 EUR

til Jean Gérald Lubrano (appellant nr. 5), der handler på vegne af fartøjet VILLE D'ARZEW II, kræves 855 628,20 EUR

til Jean Lubrano (appellant nr. 6) og M. Jean Lucien Lubrano (appellant nr. 7), der handler på vegne af deres fartøjer GERALD JEAN III og IV, kræves 1 523 588,94 EUR

til Fabrice Marin (appellant nr. 8) og M. Robert Marin (appellant nr. 9), der handler på vegne af deres fartøj ERIC MARIN, kræves 865 784,59 EUR.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på, at denne træffer fornyet afgørelse på baggrund af de resultater, som Domstolen kommer frem til.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanterne gjort tre anbringender gældende.

For det første har appellanterne bebrejdet Retten, at den i forbindelse med det anbringende, som vedrører spørgsmålet, om der foreligger et ansvar uden for kontraktforhold for en ulovlig handling, har foretaget en forkert kvalificering af den skade, som de har lidt.

For det andet har appellanterne gjort gældende, at Retten, idet den ikke foretog en korrekt vurdering af den skade, som appellanterne hver især angiveligt har lidt, har tilsidesat de grundlæggende rettigheder, der er sikret ved EU-retten.

For det tredje har appellanterne subsidiært gjort gældende, at Retten ikke i medfør af de generelle principper, der er fælles for medlemsstaternes ret, har anerkendt et lovligt ansvar uden for kontraktforhold.

____________