Language of document :

Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin 10. jaanuaril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 7. novembri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-574/08: Syndicat des thoniers méditerranéens jt versus komisjon

(kohtuasi C-12/13 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (esindajad: advokaadid A. Arnaud ja P. O. Koubi-Flotte)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Apellantide nõuded

tühistada 7. novembri 2012. aasta otsus kohtuasjas T-574/08.

Mõista liidult välja järgmised summad:

Gérard Buono (hageja nr l) ja Jean Luc Buono (hageja nr°2) kasuks ühiselt laevade GERARD LUC III ja IV osas summa 1 523 588,94 eurot

Roger Del Ponte (hageja nr°3) kasuks laeva ROGER CHRISTIAN IV osas summa 1 068 600 eurot

Serge Antoine Di Rocco (hageja nr°4) kasuks laeva ANNE ANTOINE II osas summa 1 094 800 eurot

Jean Gérald Lubrano (hageja nr°5) kasuks laeva VILLE D'ARZEW II osas summa 855 628,20 eurot

Jean Lubrano (hageja nr°6) ja Jean Lucien Lubrano (hageja nr°7) kasuks ühiselt laevade GERALD JEAN III ja IV osas summa 1 523 588,94 eurot

Fabrice Marin'i (hageja nr°8) ja Robert Marin'i (hageja nr°9) kasuks ühiselt laeva ERIC MARIN osas summa865 784,59 eurot

teise võimalusena saata asi tagasi Üldkohtusse, et viimane teeks Euroopa Kohtu otsuses esitatud lahenduste alusel uue otsuse.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid esitavad oma kaebuse põhjendusena kolm väidet.

Esiteks heidavad apellandid Üldkohtule ette seda, et ta hindas vääralt neile tekitatud kahju seoses väitega, mid puudutab õigusvastasest aktist tulenevat lepinguvälist vastutust.

Teiseks väidavad apellandid, et Üldkohus kahjustas nende liidu õigusega tagatud põhiõigusi, kuna jättis nõuetekohaselt hindamata igale apellandile eraldi põhjustatud kahju.

Kolmandaks ja teise võimalusena heidavad apellandid Üldkohtule ette, et ta ei tunnustanud liikmesriikide õiguse ühiste üldpõhimõtete alusel õiguspärasest toimingust tulenevat lepinguvälist vastutust.

____________